Tøm tankene: Palestina Publisert:

Stortinget debatterer anerkjennelse av Palestina som stat til våren, vi tjuvstartet. Se debatten på nytt her. 

2014 var et forferdelig år for palestinerne. Den indre splittelsen i det politiske lederskapet fortsetter. Forhandlingene med Israel har brutt sammen. Gaza ble bombet sønder og sammen nok en gang. Det internasjonale samfunnet er dypt splittet i synet på hva som skal til for å få til en langvarig, stabil fred mellom Palestina og Israel.

I denne situasjonen har stadig flere land valgt på anerkjenne Palestina som egen stat. Er dette klokt – eller er det for tidlig?

Gro Nystuen, seniorpartner ved International Law and Policy Institute (ILPI), innleder.

I panelet:

– Bård Glad Pedersen, statssekretær i Utenriksdepartementet, Høyre
– Kjell Ingolf Ropstad, andre nestleder i Justiskomiteen, Kristelig folkeparti
– Marit Nybakk, medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen, Arbeiderpartiet
– Bård Vegar Solhjell, medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen, Sosialistisk venstreparti

Geir Helljesen, tidligere journalist i NRK, leder debatten.