Livestream fra kl. 08.00 Publisert:

 #Agendamorgen streames live her torsdag 23. oktober, fra ca kl. 08.00 til kl. 09.00. Dersom du ønsker å delta i samtalen via twitter, vennligst merk tweets med #Agendamorgen. 

Velferdsutviklingen i Norge er avhengig av vekstevnen i norsk økonomi. Vi opplever et fall i produktivitetsveksten, og vektstevnen vår vil avgjøres av hvordan vi bruker kompetanse, anvender teknologi og skaper innovasjon.

Regjeringen har nedsatt en produktivitetskommisjon som har fått i oppdrag å komme med forslag til hvordan vi kan øke produktiviteten. Lederen for produktivitetskommisjonen og andre sentrale aktører møtes på #Agendamorgen for å diskutere hvordan vi øker produktivitetsveksten i norsk nærings- og arbeidsliv.

Vi spør også:
– hva er egentlig produktivitet?
– Hvordan øker vi produktiviteten?
– Kan hver enkelt arbeidstaker gjøres mer produktiv, og hvordan gjøres det best?
– hvordan ruster vi norsk arbeids- og næringsliv best mulig for framtida?

Debattdeltakere:
– Jørn Rattsø, leder Produktivitetskommisjonen
– Peggy Hessen Følsvik, 1. sekretær i LO
– Trond Mohn, næringslivsleder og filantrop
– Anne-Kari Bratten, leder av arbeidsgiverforeningen Spekter

Torsdag 23. oktober kl. 08.00-09.00, Kulturhuset, Youngstorget 3, Oslo.

Frokost serveres fra kl. 07.30.

Vel møtt!