Podemos-bevegelsen har fått stor oppmerksomhet i Spania, og har kjempet mot offentlige nedskjæringer og sosial ulikhet (foto: Flickr CC, Bloco)

Krisa i Europa Publisert:

Arbeid, velferd og ulikhet må være sentrum-venstres kampsaker i arbeidet med å finne løsninger på krisa i Europa.

Det er mange og sammensatte grunner til den økonomiske krisa i Europa. Overdreven tro på hva markedet er istand til å løse, et påfølgende frislipp av finansnæringen, og en raskt økende økonomisk ulikhet har vært viktige drivere for krisa. Manglende satsing på fellesskapsløsninger og bærekraftige skattesystem, kombinert med at flere land har latt både korrupsjon og svart og grå økonomi blomstre, har gjort mange land sårbare når krisa først rammet.

Jeg sa i et intervju i Klassekampen i sommer at den europeiske sentrum-venstresiden ikke har kommet opp med gode nok svar på den økonomiske krisa, og at dette har gitt grobunn for protestpartier og fløypartier som Syriza. Kjetil Bragli Alstadheim viser i DN 28. juli til dette intervjuet og er enig i at sentrum-venstresiden ikke har maktet å komme opp med løsningene.

Historisk har sentrum-venstre partier i Europa hatt evnen til å balansere hensynet til næringslivets behov med gode vilkår og muligheter for alle

Sentrum-venstre partier i Europa er medansvarlig for dagens situasjon. Jeg mener likevel at de har de beste forutsetningene for å finne gode løsninger for framtida. Historisk har de hatt evnen til å balansere hensynet til næringslivets behov med gode vilkår og muligheter for alle. Like viktig er at de har et ideologisk og praktisk politisk utgangspunkt som tradisjonelt har gjort at de har vilje til å gjennomføre politikk og reformer, også når sterke kapitalinteresser protesterer.

Det er noen politikkområder som alltid må være øverst på agendaen til samfunnsbyggende partier på sentrum-­venstresiden.

Arbeid til alle

Å ha en jobb handler ikke bare om å ha penger til mat på bordet. Arbeid gir den enkelte selvstendighet og mening. For samfunnet er det alltid bedre at folk jobber hvis de kan, enn at de går på trygd. Europa opplever nå historisk høy ledighet, og det ser ikke lyst ut fremover.

Manglende offentlige og private investeringer i Eurosonen gjør at økonomien ikke kommer i gang

Investeringen er lave, den økonomiske veksten er lav og det skapes få nye jobber. På OECDs ministermøte i juni var budskapet tydelig: Manglende offentlige og private investeringer i Eurosonen gjør at økonomien ikke kommer i gang. Den ensidige spare- og kuttpolitikken har ikke lykkes. Det er nødvendig med en mer balansert økonomisk politikk, der man prioriterer investeringer og arbeidsplasser.

Ta ulikheten på alvor

Vi kan ikke akseptere at en liten prosentandel stikker av med en stadig større andel av vår felles verdiskaping, mens vanlige folk får mindre. Stor ulikhet gir grobunn for sosial uro og reduserer tilliten i samfunnet. Det hemmer veksten og fører til sløsing med talent. I USA tar nå barn med dårlige karakterer og rike foreldre langt oftere universitetsutdanning enn barn med gode karakterer, men fattige foreldre. En slik utvikling er dårlig for alle i samfunnet.

Korrupsjon og nepotisme må bekjempes

Korrupsjon og nepotisme ødelegger både den økonomiske utviklingen, demokratiet, rettsstaten og tilliten. I Hellas har bare 19 prosent av befolkningen tillit til staten, i Norge er tallet over 70 prosent.

Sentrum venstre må angripe og slå hardt ned på slikt misbruk av makt og posisjoner, og bygge opp transparente systemer med tilgang for alle

Lav tillit til stat og rettssystem er skadelig langs svært mange dimensjoner. Sentrum venstre må angripe og slå hardt ned på slikt misbruk av makt og posisjoner, og bygge opp transparente systemer med tilgang for alle.

Finansiering av felles velferd

Budsjettbalanse kan oppnås gjennom å kutte utgifter og/eller øke inntekten. Etter finanskrisa har mange land senket skattene for å tiltrekke seg utenlandske investeringer. Et kappløp mot bunnen på skattesiden gjør det vanskeligere for oss å sikre gode velferdsytelser nå og i framtida. Det er avgjørende at alle som har inntekt i et samfunn bidrar med skatt til fellesskapet, og at de med mest bidrar mest. Også internasjonalt er det store muligheter på dette området. Det er absolutt mulig å innføre skatter og avgifter knyttet til de enorme frihandelsavtalene som finnes og er i ferd med å bli inngått. Vi ser et momentum i verden i dag nettopp for å sørge for at også de store multinasjonale selskapene må bidra tilbake til landene der de tjener pengene sine. Dette er mulig, men det fordrer et politikkskifte. Også her tror jeg sentrum-venstre sitter med nøkkelen.

Et kappløp mot bunnen på skattesiden gjør det vanskeligere for oss å sikre gode velferdsytelser nå og i framtida

Skal sentrum-venstre få mandat til å drive samfunnsutviklingen fremover, må de igjen ta eierskap til disse områdene, argumentere for dem slik at velgerne blir overbevist og gjennomføre politiske endringer. Hvis ikke vil protestpartiene på både høyre- og venstresiden bare bli flere og større. Det vil alle tape på.

 

Kronikken er skrevet av Marte Gerhardsen og stod på trykk i Dagens Næringsliv 21. august 2015.

VI ANBEFALER OGSÅ..

 • EU: Reform eller kollaps

  EU må bli et prosjekt for å bedre folks liv.

  Les mer...
 • Sjansespillet

  Donald Trump kastet tradisjonelle valgkampmetoder på bålet, og satset alt på...

  Les mer...
 • Kan Corbyn redde Labour?

  Hvis ikke Jeremy Corbyn kan får skikk på Labour er Storbritannia i trøbbel.

  Les mer...
 • Er Hillary i trøbbel?

  Det skulle være en kroningsseremoni for Hillary Clinton. Slik har det ikke...

  Les mer...
 • En fjerde vei for velferden

  Vi trenger en ny velferdsmodell som gir brukere, ansatte og velgere tro på...

  Les mer...
 • God fordeling er lønnsomt for alle

  Det finnes ingen overbevisende argumenter på at fjerning av formuesskatten vil...

  Les mer...
 • Nye råd til Hillary

  Nobelprisvinner Joseph E. Stiglitz var en av Bill Clintons mest...

  Les mer...
 • Gresk åpning for Europa?

  Nobelprisvinnere som Paul Krugman og Joseph Stiglitz har sagt det,...

  Les mer...