Foto: Unsplash, Cc, Volha Flaxeco

For enkelt om forenkling Publisert:

Arbeidslivskriminalitet koster det norske samfunnet milliarder, og skaper en underklasse av rettighetsløse arbeidere. Men Anne Siri Bekkelund er mest bekymret for byråkrati.

Den svarte økonomien er et stort problem. Svart arbeid reduserer skatteinntekter og svekker velferdsstatens inntektsgrunnlag. Svart arbeid er også uløselig knyttet til internasjonal økonomisk kriminalitet og uverdige arbeidsforhold.

I tillegg undergraves seriøs norsk verdiskaping og arbeidsplasser. De som taper er redelige forretningsfolk, den arbeidsfolk og velferdsstaten. Det er forbudt å kjøpe svart arbeid. Likevel er det svært mange som gjør det.

Våre anslag tyder på at nordmenn bevisst kjøper seks millioner svarte timer renhold hvert år.

På Arbeidstilsynets nettside må du fra sommeren selv sjekke om vasketjenestene du benytter er godkjent.

Med noen tastetrykk kan du finne ut om de tilbyr ryddige arbeidsforhold og betaler skatt.

Disse kravene har oppslutning både fra de seriøse aktørene i bransjen og fra fagbevegelsen. Men i Aftenposten 9. mai er Civitas Anne Siri Koksrud Bekkelund mest bekymret for om regjeringens forenklingsambisjoner vil stå seg.
Det finnes mange områder hvor forenkling er klokt. Det er bra å ta bort dobbeltarbeid og unødvendige omveier. Forenkling av prosessen du må gjennom hos NAV for å få nok til å leve av kunne også vært bra. Men forenkling er selvsagt aldri det eneste målet og kan også slå uheldig ut. Fordi samfunnet er komplisert.

Fjerning av revisjonsplikt for små virksomheter har kanskje forenklet, men også laget hull i lovverket som øker risiko for lyssky aktiviteter.

Tiltak mot svart arbeid er ikke forenkling. Men det er likevel forbedring.

Kronikken er skrevet av Sigrun Aasland og sto først på trykk i Aftenposten.

VI ANBEFALER OGSÅ..

  • Ukeslutt: 49 gode naboer

    Du kommer langt med gode naboer. Men det skjer neppe uten politikk.

    Les mer...