Marte Gerhardsen debatterer med Dagens Næringsliv om norsk produktivitet. Her er et bilde av Bergen havn (foto: Flickr, Guillaume Baviere)

– Kritikk fra DN endrer ikke hovedbildet Publisert:

Dagens Næringsliv stiller 10. februar spørsmål ved min uttalelse om at den norske modellen gjør oss produktive. Jeg mener kritikken ikke gir grunn til å endre virkelighetsbeskrivelsen av Norge som et effektivt og lønnsomt samfunn.

Lederen, som kritiserer en kronikk jeg hadde på trykk i avisen, viser også til ny SSB-forskning som viser at Norge er mindre produktive enn vi tror.

Måling av produktivitet er en vanskelig øvelse. Det pågår diskusjoner i mange land om dette. For eksempel pekes det på at den amerikanske produktiviteten over tid er målt langt høyere enn den i realiteten er. Vi har, i likhet med produktivitetskommisjonen, vist til OECDs offisielle statistikk. Her er Norge verdensmester i produktivitet, selv korrigert for oljeaktiviteten.

I SSBs målingsmetode mister Norge topplasseringen, men hovedbildet forandres ikke: Norsk produktivitet er fremdeles godt over gjennomsnittet i OECD, og utviklingen har over tid vært god. Det er derfor ingen grunn til å endre virkelighetsbeskrivelsen av Norge som et effektivt og lønnsomt samfunn.

Det er imidlertid ikke tvil om at vi siden 2005, i likhet med landene rundt oss, har hatt svakere produktivitetsvekst. Det er behov for omstilling og økt produktivitet i norsk økonomi i fremtiden. Det klarer vi best hvis vi satser på utdannelse og kompetansebygging, og videreutvikler den norske modellen. Den har vært lønnsom. Forskning viser blant annet høyere omstilling i norske virksomheter med høy fagforeningsandel. En sammenpresset lønnsstruktur og lite hierarki gjør at ansatte tar helhetlig ansvar for arbeidet og initiativ til å løse utfordringer.

Et trygt arbeidsliv der faste ansettelser er hovedregelen gjør at de sier fra når noe ikke stemmer, uten frykt for å miste jobben. Selvstendige arbeidstagere bidrar til daglige forbedringer av driften. Det er underlig at ikke DN har fått med seg den brede faglige kunnskapen om at dette har vært viktig for produktiviteten i Norge.
Dette tilsvaret er skrevet av Marte Gerhardsen stod på trykk i Dagens Næringsliv 13. februar 2015.