Photo: Flickr, cc, European Parliament

Regjeringen pynter på virkeligheten Publisert:

Forskjellene øker. I stortingsmeldingen om ulikhet som ble lagt frem på fredag gjør regjeringen alt de kan for å framstille dette som et minimalt problem, og at hovedgrunnen til at det skjer er fattige innvandrere. Begge deler er feil.

Fredag kom regjeringen Solbergs stortingsmelding om fordeling og ulikhet. Den ble i flere medier presentert som en skikkelig gladmelding: Meldingen kunne slå fast at Norge var Europas likeste land, og dessuten– hold deg fast – viser den at skattesystemet og velferdsordningene våre har stor utjevnende effekt.

Det er bra – men det er vitterlig ingen nyhet at Norge ligger på likhetstoppen når det gjelder inntekt. Jeg har aldri hørt noe påstått noe annet. Det er selvsagt heller ingen nyhet at vi omfordeler mye gjennom velferds- og skattesystemet. Det er jo selve poenget. Det motsatte ville vært en sjokknyhet.

Videre slo finansminister Jensen fast, slik representanter for regjeringen også tidligere har gjort, at hovedårsaken til den økende ulikheten er innvandring. Regnestykker utarbeidet ved SSB i forbindelse med meldingen viser imidlertid at de tar feil: selv om innvandring selvsagt påvirker fordelingen, er ikke innvandring hovedårsaken til økende ulikhet.

Den viktigste årsaken er at de rikeste i Norge får en stadig større del av verdiene som skapes i landet vårt. Hva diagnosen skyldes er selvsagt av avgjørende betydning for hva slags medisin man foreskriver. Mer skole og bedre integrering som regjeringen trekker fram som løsningen på økende ulikhet er viktige tiltak, men de stopper ikke de rikestes rakettferd mot mer rikdom.

Denne selektive og misvisende presentasjonen av meldingen ble servert medier og de andre partiene uten at verken journalister eller opposisjonspolitikerne fikk se fakta og helhet i meldingen. Det er problematisk, spesielt fordi regjeringen i sin presentasjon av meldingen ikke snakket om de nyhetene som faktisk er av betydning. I tillegg til at de feilinformerte om hva ulikhetsutviklingen skyldtes, nevnte de ikke at meldingen viser at inntektsulikheten faktisk er langt høyere enn det SSBs offisielle statistikk viser. Det skyldes tilpasningskattereformer og tilbakeholdte overskudd i bedriftene.

De snakket heller ikke om fordelingen av formue. Her viser nemlig statistikk at vi har skyhøye forskjeller – og at vi er i samme  båt som land som Storbritannia – et land som ikke akkurat regnes for likhetens høyborg. Den rikeste prosenten i Norge eier en fjerdedel av all formue. De 10 prosent mest formuende eier rett under 60 prosent. Det er problematisk i seg selv, men det er også en stor utfordring fordi den kan «smitte over» på fordelingen av inntekt: Stor formue gir også stor løpende avkastning (inntekt), som igjen gir større formue. Økonomisk makt kan dessuten gi politisk makt.

Kronikken er skrevet av Hannah Gitmark og stod først på trykk i VG.

  • ØKONOMISK ULIKHET I VERDEN: HVORDAN KAN NORSK UTVIKLINGSPOLITIKK GJØRE EN FORSKJELL?

    I dette notatet diskuterer vi hvordan norsk utviklingspolitikk kan bidra til å...

    https://tankesmienagenda.no/no...