Søk på Agenda-akademiet våren 2018 Publisert:

Samfunnet står overfor en rekke endringer, utfordringer og store oppgaver. Hva kan løses med politikk og hvordan?

Vi arrangerer Agenda-akademiet for politisk interesserte og samfunnsengasjerte, unge mennesker mellom 20 og 35 år, for tredje gang våren 2018. Det blir fire tematiske helgesamlinger der vi blant annet vil diskutere demokrati, ulikhet og rettferdighet, arbeidsliv, økonomi og internasjonale forhold.

Vi lever i en ustabil tid på den internasjonale arenaen der maktbalansen endres. Forholdet mellom Russland og Vesten er kaldt og aggressivt, og USA styres av en populistisk og korttenkt leder. Kinas økonomi vokser raskest i verden. Europa preges av en bølge av populisme og sterke motkrefter til liberale demokratiske verdier.

Hvordan sikrer vi at framtidig verdiskaping kommer alle til gode og for at flest mulig får leve frie liv? Hva er egentlig rettferdig og hvordan fordeler vi? Hvordan skal vi sørge for vekst, deltakelse og velferd i framtida også? Hvilken plass bør Norge ta i verden?

Praktisk informasjon

Som deltaker får du møte en rekke interessante foredragsholdere fra politikken, akademia, næringslivet og organisasjonslivet. I tillegg får du øvelse i å delta i samfunnsdebatten. Samlingene vil foregå i Oslo og omegn følgende datoer i 2018:

3. – 4. februar
3. – 4. mars
8. – 9. april
5. – 6. mai

Av deg forventer vi at du stiller forberedt til alle samlingene, og at du bidrar og deltar på oppgaver underveis. Du vil få utdelt pensum til hver samling og få oppfølging og tilbakemelding underveis på praktiske oppgaver. Akademiet har en egenandel på 1000 kroner. Det dekker reise, opphold, mat og pensum.

Hva mener tidligere deltagere?

«Agenda-akademiet har vært en utrolig lærerik opplevelse, i tillegg til en unik mulighet til å møte samfunnsengasjerte mennesker med vidt forskjellig bakgrunn. Vi har diskutert aktuelle problemstillinger om ulikhet, rettferdighet, arbeidsliv og økonomi med de fremste forskerne og samfunnsdebattantene i Norge» – Fredrick Tønsvoll Mortvedt, alumn høst 2017».

«Agenda-akademiet var enda mer givende enn jeg hadde trodd da jeg søkte! Deltakerne og foredragsholderne har utfordret meg og mine meninger – og jeg tror jeg har utfordret noen av deres standpunkter også» – Martine Melgård, alumn vår 2017.

«På Agenda-akademiet var det fokus på utfordringer i vår tid. I tillegg til et veldig godt program, ligger styrken i sammensetningen av folk med ulik erfaring og utgangspunkt, som gjennom diskusjoner kan lære av og inspirere hverandre. Jeg sitter igjen med mange nye perspektiver» – Hildegunn Gutvik, alumn høst 2017

«Jeg hadde forventet å møte en tropp ungdomspolitikere, men deltakerne viste seg å være en god blanding høykompetente folk fra kultursektoren, næringslivet, media og forvaltningen – en veldig positiv overraskelse» – Rasmus H. Sandvik, alumn vår 2017.

«En super plass for meningsbrytning, politikkutforming og ikke minst for oppdatert innsikt i viktige samfunnsspørsmål» – Henrik Thorgersen Tveter, alumn høsten 2017

Slik søker du

Interessert? Send søknad og CV med informasjon om deg selv og hvorfor du søker på akademiet til akademi@tankesmienagenda.no innen 28.november 2017. Vi besvarer søknadene før jul.

Spørsmål? Ta kontakt med Hannah eller Tiril. Vi ser frem til å høre fra deg!