Trond Bakkevig

Prost i Vestre Aker og Seniorforsker ved PRIO
421

Trond Bakkevig er pesnjonert prest. Han er også tilknyttet PRIO som seniorforsker innen religion og etikk. Bakkevig har i mange år vist et stort engasjement i verdens konfliktområder. Mellom 1997 og 2006 satt han i Sentralkomiteen for Kirkenes Verdensråd, og har personlig engasjert seg i områder som Sør-Afrika, Midtøsten og Balkan. Siden 1996 har han arbeidet for å tilrettelegge samtaler mellom religiøse ledere i Israel og Palestina. Bakkevig var medlem av Verdikommisjonen, og blei i 2011 utnevnt til kommandør av St. Olavs orden.