Sverre August Christensen

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring
456

Sverre August Christensen er førsteamanuensis i næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI. Han har historie hovedfag fra Universitet i Oslo i 1997, og en Phd-grad fra BI i 2006. Han har skrevet flere bøker om næringslivshistorie, blant annet om betydningen av eierskap for innovasjon og verdiskapning. Han har også skrevet mye om statlige eierskap, og fremveksten av den såkalte hydromodellen.