Ragnar Torvik

Professor i samfunnsøkonomi, NTNU
221

Ragnar Torvik er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, og har tidligere jobbet ved Universitetet i Oslo og i Norges Bank. De siste årene har han særlig forsket på hvorfor noen oljerike land gjør det så bra mens andre gjør det så dårlig, samt hvilke implikasjoner dette gir for design av institusjoner og utforming av økonomisk politikk. Torvik ble i 1996 tildelt H.M. Kongens Gullmedalje for beste doktorgradsavhandling i samfunnsvitenskap, og har vært gjesteforsker ved MIT, Harvard og UC Berkeley.