Knut Røed

Seniorforsker ved Frischsenteret for Samfunnsøkonomisk forskning ved Universitetet i Oslo
432

Knut Røed er økonom og seniorforsker ved Frischsenteret for Samfunnsøkonomisk forskning ved Universitetet i Oslo. Røed har særlig forsket på arbeidsmarkedsøkonomi, arbeidsledighet, tilbud av arbeidskraft, pensjonsreformer, trygdeøkonomi og mikroøkonomi. Han har tidligere sittet i det regjeringsoppnevnte Brochmann-utvalget.