Kjetil Lund

styremedlem
151

Kjetil er sosialøkonom fra Universitet i Bergen. Lund er i dag Senior Vice President, Strategic Finance hos Statkraft. Han har tidligere ledet sekretariatet til FNs spesialutsending for klima, Jens Stoltenberg. Kjetil var statssekretær i Finansdepartementet i 2009-2013 under Stoltenberg II-regjeringen, med et særlig ansvar for klima- og energipolitikk.  Han har tidligere hatt faglige stillinger i embetsverkene ved Statsministerens kontor, i Finansdepartementet og i Forskningsavdelingen i  Statistisk Sentralbyrå.