Jan Fridthjof Bernt

Styremedlem
111

Jan Fridthjof er professor  emeritus ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, der han har arbeidet særlig med forvaltningsrett, kommunalrett, helse- og sosialrett og rettsteori. Han har tidligere vært rektor ved Universitetet i Bergen. Han har også vært preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, styreleder for Holbergprisen, styreleder ved Christian Michelsens Institutt og styreleder for etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo.