Heidi Grande Røys

styremedlem
459

Heidi er barnehagestyrer i Havrenes barnehage i Flora. Hun har tidligere vært Fornyings- og administrasjonsminister. Hun har i mange år vært aktiv som lokalpolitiker for Sosialistisk Venstreparti, og satt på Stortinget på vegne av Sogn og Fjordane mellom 2001 og 2005.