Hanne Refsholt

styremedlem
460

Hanne ble visekonsernsjef i TINE Gruppen fra 2002 og utnevnt til konsernsjef i 2005. Hun er utdannet Cand. Agric ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), og innehar en MBA fra Handelshøyskolen BI og masterstudier ved HEC, Paris og SAID, Oxford. Refsholt er styreleder i Røde Kors-sentrene og styremedlem i Norsk Landbrukssamvirke, Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) samt Arcus AS.