Grete Brochmann

Professor Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
171

Grete Brochmann er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke bøker om internasjonal migrasjon, innvandringspolitikk og flerkulturelle samfunn, og hatt mange forskningspolitiske verv i Norge og internasjonalt. Brochmann har sittet i flere regjeringsoppnevnte utvalg, og hun ledet Velferds- og migrasjonsutvalget (NOU 2100:7). Hun er også nestleder i Fritt Ords styre.