Dag Hessen

Professor i biologi, Universitetet i Oslo
201

Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han er forfatter av en lang rekke fagartikler om tema relatert til evolusjon, økologi og klima, samt en rekke populærfaglige bøker i skjæringsfeltet biologi og samfunn. Hessen er en aktiv samfunnsdebattant, og har sittet i en rekke råd og styrer. Han er medlem av oljefondets (SPUs) etikkråd.