Steinar Krogstad

styremedlem
461

Steinar er utdannet tømrer, har hatt mange verv tillitsverv og er i dag nestleder i Fellesforbundet. En posisjon han har hatt siden Oktober 2015. Han har tidligere vært konserntillitsvalgt i Veidekke og ansattes representant i styret, samt vært politisk representant i kommunestyret i Trondheim.