Marte Eidsand Kjørven

Førsteamanuensis ved institutt for Privatrett, UiO
469

Marte Eidsand Kjørven er førsteamanuensis i kommersiell kontraktsrett ved Institutt for Privatrett, UiO. Hun har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma og som rådgiver i Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet. Kjørven er særlig opptatt av spørsmål om hvordan finansmarkedene er regulert, og forholdet mellom finansinstitusjoner og forbrukere.