Tillitsreform i helsesektoren


Detaljerte rapporteringskrav, manglende medvirkning og opplevelsen av ikke å bli lyttet til som fagperson. Er det behov for en tillitsreform i spesialisthelsetjenesten, og hvordan bør den i så fall se ut?

Du møter:

- Eskild Hustvedt, tillitsvalgt for Fagforbundet og sykepleier ved kreftavdelingen Haukeland
- Lars Erik Kjekshus Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

i samtale med Hilde Nagell, rådgiver i tankesmien Agenda.


Back To Top