Tillit og psykisk helse


I all iveren etter å detaljstyre, har vi mistet evnen til å tilby variert og god behandling som tar hensyn til behovene for enkeltmennesker og familier?

Riksrevisjonen kom nylig med flengende kritikk av befolkningens psykiske helsetilbud. Mange får ikke hjelp når de trenger det. Pasienter skrives ut før de er ferdig behandlet, og tilbudet varierer etter hvor i landet du bor. Skyldes det hvordan vi styrer og måler?

En rekke styringsverktøy er tatt i bruk i psykisk helsevern: Flere lovfestede brukerrettigheter, mer detaljerte prosedyrer og retningslinjer, pakkeforløp, kvalitetsindikatorer, samt et nytt innsatsstyrt finansieringssystem (ISF), som setter en prislapp på spesifikke diagnoser og aktiviteter. 

Du møter:

  • Ove Vestheim, Erfaringsrådgiver i Bjørgvin DPS og leder av erfaringspanelet psykisk helse og rus, Helse Bergen
  • Trude Senneseth , psykologspesialist og programansvarlig Samskaping i vest
  • Kim Edgar Karlsen, fagsjef i Norsk psykologforening
  • Hilde Nagell, rådgiver i Tankesmien Agenda.

Arrangementet strømmes direkte på Facebook


Back To Top