RETTFERDIG OMSTILLING I DET GRØNNE SKIFTET


Det haster å redusere klimagassutslipp, i Norge og i verden. Vi må bruke knappe ressurser mer effektivt, vi må reise smartere og renere, og vi må spise og forbruke mer bærekraftig. Men det må være fellesskapet, ikke de som allerede har minst, som betaler for omstillingen.
Se frokostmøtet live her:Når lavinntektsgrupper i Frankrike demonstrerer mot høyere bensinpriser, da er det ikke fordi de ikke er tjent med å redde klima. Det er fordi de opplever at omstillingen ikke er rettferdig. Norge er et bra land å bo i fordi vi har små økonomiske forskjeller. Det handler mye om et ryddig og godt organisert arbeidsliv, om en omfordelende skattepolitikk, og om politisk innsats for spredt bosetting.


  På frokostmøte om rettferdig omstilling spør vi:

  • Hvordan skal vi sørge for at klimavennlige jobber også er trygge, og skape trygghet for at grønnere økonomi ikke betyr færre jobber?
  • Hvordan kan vi lage smartere transportløsninger som fungerer både i byen og på landet?
  • Kan skatter og avgifter være både grønne og rettferdige?

  Du møter:

  • Marius Holm, leder i ZERO
  • Are Tomasgard, Sekretær i LO
  • Jeanette Iren Moen, fagsjef i Norsk industri
  • Sigrid Hjørnegård, leder i Norges Bondelag
  • Anja Bakken Rise, leder i Framtiden i våre hender
  • Sigrun Aasland, fagsjef i Tankesmien Agenda (ordstyrer)
  • Trygve Svensson, leder i Tankesmien Agenda, innleder.

  Vel møtt til frokostmøte om rettferdig omstilling, 11. juni kl. 08.00-09.00 på Kulturhuset i Oslo, i regi av ZERO og Tankesmien Agenda. Frokost serveres fra kl. 07.30.

  Back To Top