Perspektivmeldingen


Perspektivmeldingen peker på at vi må jobbe mer, skatte mer eller effektivisere offentlig sektor.

Lenge har vi hørt at velferdsstaten ikke er bærekraftig, at utgiftene på statsbudsjettet øker, og snart overgår inntektene. Det er fordi befolkningen vil bestå av flere eldre som det vil koste mer å levere velferd til, samtidig som både skatteinntekter og oljeinntektene vil vokse saktere. Årets perspektivmelding viser et inndekningsbehov på 5 milliarder kroner per år fram mot 2060.

Men det er bare hvis vi ikke gjør noe. Perspektivmeldingen peker på at vi må jobbe mer, skatte mer eller effektivisere offentlig sektor. Hvordan kan det være at et land som skal bli rikere, også må yte stadig mer for velferden vår? Hva er de riktige løsningen? Går vi dystrere tider i møte?

Du møter:
- Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO
- Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO
- Sigrun Aasland, nestleder i Tankesmien Agenda
- Ordstyrer: Tiril Halvorsen, økonomikommentator Agenda Magasin.

Arrangementet strømmes direkte fra Tankesmien Agendas Facebook-side. Back To Top