Markedsvendingen – Nyliberalismens historie i Norge


Siden slutten av 1970-tallet har det norske samfunnet blitt stadig mer formet av markedsmekanismer. Hva skjedde, hvordan skjedde det, og hvorfor?

Back To Top