Lykkes vi i kampen mot høyreekstremisme?


10 år etter 22. juli

I anledning 10 år etter 22. juli inviterer Tankesmien Agenda til en digital panelsamtale om kampen mot høyreekstremisme.

Paneldeltakere er:

- Cathrine Thorleifsson, forsker ved Senter for ekstremismeforskning (C-Rex).

- Munir Jaber, Utøya-overlevende og rådgiver i LO. 

Siv Sørensen, PST. 

- Sylo Taraku, rådgiver i Tankesmien Agenda (ordstyrer).

Panelet skal ta et tilbakeblikk på arbeidet mot høyreekstremisme de siste ti årene, gjøre opp status og se fremover.

Trusselen fra høyreekstremisme er blant «de mest alvorlige truslene» mot Norges sikkerhet, ifølge PST. Hva har vi som samfunn gjort for å bekjempe og forebygge høyreekstremisme etter 22. juli? Hvorfor har vi ikke klart å redusere denne trusselen og hva bør gjøres bedre i tiden fremover?

Arrangementet strømmes direkte via Facebook-siden til Tankesmien Agenda. 

Back To Top