Kvinnedagen: Etterfest med Agenda og NSF


Hva er konsekvensen av at kvinnehelse nedprioriteres? Og hva kan vi gjøre med det? Vi tar praten om hvorfor kvinnehelse må høyere opp på agendaen!

Hva er konsekvensen av at kvinnehelse nedprioriteres? Og hva kan vi gjøre med det? Kvinner sliter med mange helseproblemer menn aldri møter på. Likevel står ikke forskning på kvinners helse i fokus. Et annet tydelig eksempel på at kvinnehelse nedprioriteres er nedbyggingen av tilbudet på føde- og på barselavdelinger i hele Norge. Vi tar praten om hvorfor kvinnehelse må høyere opp på agendaen!

Innledning ved Marta Breen: Hvordan være en (skandinavisk) feminist? 

Livepodcast med Helene og Sigrun i Femihelse: 

Kvinnehelseforskning: 
Kvinner sliter med mange andre helseproblemer enn menn. Likevel er det veldig begrenset forskning på sykdommene som rammer kvinner spesifikt. Hvorfor er det slik at kvinners sykdommer nedprioriteres i medisinsk forskning, og hvordan kan det endres? Har kvinners økonomiske situasjon betydning for hva slags sykdommer de får, og har kjøpekraft noe å si for hvilke helseproblemer som forskes på? Før jul lovet regjeringen mer penger til forskning på kvinnesykdommer. Er det godt nok? 

Paneldeltakere:
Elisabeth Svärd, forskningssjef Sanitetskvinnene
Silje Naustvik, nestleder i Norsk Sykepleierforbund

Barsel og fødselsomsorg
Kortere liggetid på sykehus etter fødsel, manglende oppfølging etter spontanabort, fødeklinikker legges ned i distriktene og de som ikke legges ned har store bemanningsproblemer. Fagfolk og opposisjonen på Stortinget roper varsko, men hva er egentlig konsekvensene av politikken som føres? Hvordan burde barselomsorgen organiseres for å ta best vare på mor og barn? Og er det forsvarlig å ha fødetilbud steder der det kanskje bare skjer noen titalls fødsler i året? 

Paneldeltakere:
Gro Nylander, legespesialist
Kristin Holanger, nestleder i Jordmorforbundet NSF

Debatt om kvinnehelse og barselomsorg:
Kvinnehelse nedprioriteres i forskning, og barselstilbudet reduseres. Er kvinners helse mindre viktig enn menns? Er situasjonen et resultat av nødvendig effektivisering eller er det hensynsløs nedskjæring som rammer kvinner verst? 

Paneldeltakere:
Ingrid Hødnebø, kvinnepolitisk leder i SV
Tuva Moflang, medlem av helsekomiteen på Stortinget, AP
Camilla Strandskog, Stortingsrepresentant for Høyre
Ordstyrer: Kaia Storvik, ansvarlig redaktør for Agenda Magasin

Arrangementet er et samarbeid mellom Tankesmien Agenda og Norsk Sykepleierforbund

Back To Top