Keynes i Krise


Bli med på vårt digitale frokostmøte 25. november, klokken 08.00-09.15

Når det er krise og nedgangstid, bruker myndighetene mer penger for å øke etterspørsel og stimulere økonomien. Det gjør vi på grunn av John Maynard Keynes, en britisk økonom som levde for hundre år siden. I 1936 ga han ut boken The General Theory of Employment, Interest and Money. Det må sies å være en ambisiøs tittel. Hvem var egentlig Keynes, hva er den overordnede teorien om sysselsetting, rente og penger. Vi står midt i en økonomisk krise som kan komme til å vare, og som har gitt oss økt arbeidsledighet og lavere sysselsetting. 

Økonomiprofessor Kalle Moene holder foredrag om hva vi kan lære av Keynes når vi skal gjennom krisen.

Arrangementet blir strømmet direkte fra Tankesmien Agendas Facebook-side og Youtube-kanal.  Back To Top