Hvordan stanse den globale ulikhetspandemien?


Lanseringsseminar: Ulikhetspandemien - en rapport av Tankesmien Agenda og Norsk Folkehjelp
De økonomiske og sosiale forskjellene har vært økende de siste årene. Nå har koronapandemien satt et forstørrelsesglass på dem og gjort de mer synlige enn noensinne.

Hva bør Norge gjøre for å få fortgang i den internasjonale fordelingen av vaksiner? Kan og bør legemiddelselskapene reguleres mer? Gjør Norge nok for å bekjempe den økende ulikheten under pandemien? Kan og bør norsk bistand innrettes annerledes etter pandemien? Mens rike land nærmer seg en gradvis gjenåpning, står fattige land i økonomisk knestående, med høye gjeldsbyrder, lave skatteinntekter og dårlige økonomiske utsikter. Folk, spesielt uformell sektor, kvinner, unge og urfolk, har mistet jobb og inntekt og er på randen av sult. Som om ikke det var nok, må de etter all sannsynlighet vente 2-3 år på vaksinen, hvis ikke lenger.

Samtidig som flere har blitt fattige, har børsene i verden gått så det suser. Mange av de som allerede var ekstremt rike har blitt enda rikere det siste året. Amazoneier Jeff Bezos, doblet for eksempel sin formue fra 113 til over 200 milliarder dollar fra mars til oktober 2020. I utviklingsland finnes også rike eliter som har skodd seg på krisen, mange av dem med tette bånd til myndighetene.
Menneskerettighetene har også blitt satt ytterligere under press det siste året. I en rekke land har nasjonale myndigheter innført strenge lover og tiltak som har innskrenket menneskers grunnleggende friheter, som retten til å forsamle seg og ytre seg fritt. Samtidig har sivilsamfunn verden over respondert umiddelbart på krisen med å kritisere myndigheters manglende eller gjennomgripende tiltak, foreslått alternative løsninger og kjempet for grupper som særlig rammes av pandemien – ofte på tross av fare for egne liv og sikkerhet. 

Tankesmien Agenda og Norsk Folkehjelp lanserer rapport og inviterer til debatt.

Du møter:
• Henriette Westhrin, Norsk Folkehjelp
• Catharina Bu, Tankesmien Agenda
• Synnøve Snyen (SU)
• Edel-Marie Haukland (KrFU)
• Andreas Brännström (FpU)
• AUF, TBC
Ordstyrer: Sigrun Aasland, Tankesmien Agenda

Arrangementet strømmes direkte på Tankesmien Agendas Facebook-side. 

Back To Top