Hvordan forebygge ungdomskriminalitet?


Vi inviterer til debatt på Kulturhuset

De aller fleste ungdommer er lovlydige og oppfører seg bra. Dette gjelder også for de mest kriminelt belastede områdene i Oslo. Ungdomskriminaliteten har imidlertid utviklet seg i feil retning de siste årene. Spesielt med tanke på økningen i antall unge gjengangere. Det er bekymringsfullt fordi det betyr at reaksjonene fra samfunnet ikke har fungert for denne gruppen.

Agenda inviterer til debatt.

- Hvorfor blir noen unge rekruttert inn i kriminelle gjenger?

- Hvordan hjelpe dem tilbake til et normalt liv igjen?

- Hva må gjøres for å forebygge ungdomskriminalitet?

Paneldeltakere:

- Randi Rosenqvist, psykiater og nestor i rettspsykiatri.

- Maria Aasen-Svensrud, stortingspolitiker (Arbeiderpartiet).

- Jan Bøhler, stortingspolitiker (Senterpartiet).

- Dara Goldar, SV-medlem og grunnlegger av «Unge Holmlianere».

Arrangementet blir strømmet, men det er også mulig å delta fysisk. Send din påmelding til post@tankesmienagenda.no.


Back To Top