Hvilken rolle har sosialdemokratiet mot 2030?


«Formålet med boka er ikke bare å vise bredden i arbeiderbevegelsen og kampene vi står i, men også å åpne organisasjonens debatter for et større publikum: Vi tar mål av oss til å være en folkebevegelse. Da må våre avveininger og dilemmaer også være tilgjengelig for folk. Dette er et bidrag til åpnere debatter om Arbeiderpartiets veivalg fremover»

Det skriver redaktør Hadia Tajik i forordet til boka «Derfor er jeg sosialdemokrat». I boka har 23 sosialdemokrater fra hele landet delt sin historie om hvorfor de er nettopp det, og staker ut kursen videre for en bevegelse som er over 130 år gammel. I boka reflekteres det blant annet over økende ulikheter, hvordan vi skal inkludere flere folk utenfor arbeidslivet, at klimagassutspillene ikke går raskt nok ned og hva problemet er ved statsstøttet privatisering av velferdsstaten. De forsøker også besvare spørsmålet om hvilken rolle sosialdemokratiet har i 2020-årene. Felles for bidragene er ideen om at mer frihet oppnås gjennom sterkere fellesskap.

Vi inviterer til samtale med noen av bidragsyterne fra boka:

Nestleder i Ap og redaktør for boka, Hadia Tajik

Leder av samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi, Maria Schumacher Walberg

Daglig leder i Vestre AS, Jan Christian Vestre

Sentralstyremedlem i AUF, Agnes Nærland Viljugrein

Fylkesvaraordfører i Troms og Finnmark, Tarjei Jensen Bech

Samtalen ledes av fagsjef i Tankesmien Agenda, Hannah Gitmark.

Arrangementet strømmes direkte på Tankesmien Agendas Facebook-side i samarbeid med forlaget Res Publica. Back To Top