Hva er vitsen med sosialpolitikk?


Tankesmien Agenda og Fellesorganisasjonen - FO inviterer til en digital samtale

Når mennesker faller utenfor, er kostnadene store, både for den enkelte og for samfunnet. Den norske velferdsstaten skal sørge for at alle får trygghet og muligheter, og sikre inntekt, bolig, helse og utdanning for alle. Sosialpolitikken er velferdsstatens tilbud til dem som har trenger ekstra støtte. Over tid har sosialpolitikken endret seg, i tråd med trender i samfunnet for øvrig. Samtidig øker andelen unge mennesker utenfor arbeidslivet og antallet barn som vokser opp i fattigdom, det stormer rundt barnevernet, og særlig etter pandemien er mange bekymret for barn og unges psykiske helse.

Vi spør:

  • Prøver vi å løse for mange samfunnsproblemer på individnivå?
  • Hva består sosialpolitikken av, og hvem har ansvaret for at den virker?
  • Hva er de største hullene i norsk sosialpolitikk i dag og hvordan har den endret seg over tid?

Du møter:

Mimmi Kvisvik, leder i FO

Tone Fløtten, daglig leder på Fafo

Ole Jacob Madsen, psykolog og forfatter

Møteleder: Sigrun Aasland, nestleder i Tankesmien Agenda

Arrangementet strømmes direkte på Facebook-siden til Tankesmien Agenda


Back To Top