Tegninger av Lars Fiske, foto av Ingjerd Birkelund (Geir Ørslien)

Frokostmøte: Kan eldre være en ressurs for både arbeids- og samfunnsliv?


Velkommen til frokostmøte i regi av Agenda og Senter for seniorpolitikk, onsdag 9. oktober kl. 0800.

Vi blir stadig flere eldre. Samtidig kan den offentlige samtalen om «eldrebølgen» gi inntrykk av at dette først og fremst er en utfordring eller et problem. Dette på tross av at vi vet at de eldre blir stadig friskere, er mer aktive og kommer til å leve lengre enn vi kunne forestille oss for bare noen tiår siden.

Hvordan kan vi tenke merhelhetlig om eldre som ressurs? Hva skal være den nye politikken for at eldrebølgen kan bli et gode i arbeidsliv, frivillighet og nabolag?

Velkommen til frokostmøte i regi av Agenda og Senter for seniorpolitikk, onsdag 9. oktober kl. 0800 på Kulturhuset (boksen, 2. etg).

Der møter du: 
- Ina Libak, leder i AUF
- Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre
- Roger Bjørnstad, sjefsøkonom i LO
- Ingjerd Birkelund, divisjonsdirektør Experis, Manpower Group
- Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk 
- Axel Fjeldavli, rådgiver i Agenda

Frokost serveres fra kl. 0730. Vel møtt! 

Back To Top