Unsplash, Micheile Henderson

Formuesskatt til besvær


Bli med på vårt digitale frokostmøte 30. oktober, klokken 08.00-09.15

Praktisk informasjon:

Av hensyn til de nye koronarestriksjonene blir debatten om formueskatt kun strømmet digitalt. Vi beklager ulempene dette medfølger for de av dere som hadde meldt dere på. Vi håper dere alle i stedet for vil følge med på Tankesmien Agenda sin Facebook-side fredag morgen kl. 08.00.

Som i de fleste andre land vi sammenligner oss med, øker ulikhetene også i Norge. Regjeringens ulikhetsmelding fra 2019 slår fast at den viktigste årsaken til det er økte toppinntektsandeler – altså at de rikeste er blitt rikere.

Skattesystemet er et av de mest treffsikre verktøyene for å gjøre noe med den økte ulikheten. I det norske skattesystemet er formuesskatten per krone den skatten som omfordeler mest.

Den sittende regjeringen har redusert formuesskatten med mange milliarder siden 2015. I forslaget de statsbudsjett for 2021 foreslår de ytterligere 1,4 milliarder kroner i kutt. De mener formuesskatten er en særnorsk skatt som er skadelig for norsk verdiskaping. Imidlertid har forsøk på å dokumentere denne påstanden gitt magre resultater.

I begynnelsen av oktober ble en ny studie bestilt av regjeringen lagt fram. Forskere ved NMBU og Frisch-senteret undersøkte små og mellomstore bedrifter og fant ingen negativ effekt av formuesskatten for arbeidsplasser og investeringer. Tvert imot mener de formuesskatten ser ut til å ha positivt effekt for sysselsettingen. Det har skapt stor debatt. Vi fortsetter denne hos oss.

Du møter:

Knut Røed, seniorforsker ved Frisch-senteret og en av forfatterne av utredningen «Does the Wealth Tax Kill Jobs?»

Simen Markussen, seniorforsker ved Frisch-senteret

Karen Helene Ulltveit-Moe, professor i økonomi ved UiO


Paneldeltakere:

Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson for SV

Mats Kirkebirkeland, vararepresentant til Stortinget for Oslo Høyre og Civita-rådgiver


Back To Top