De rike blir rikere, de fattige blir fengslet?


Bli med på Agendakveld på Kulturhuset 5. februar.

Stadig er arbeidstakere i norsk arbeidsliv innleid, underbetalt og uten vanlige rettigheter. De aller fleste har gode og ryddige arbeidsforhold, men de siste årene har vi sett eksempler på økning i midlertidighet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. At folk ikke får den lønnen de har krav på er et lønnstyveri. 

Samtidig som kriminalitet som går ut over næringslivet får stor oppmerksomhet, blir lønnstyverier nedprioritert. Er det et uttrykk for klassejuss? Er NAV-skandalens skjeve maktforhold og arbeidslivets mørke sider to sider av samme sak? Og hva gjør at store aksjeselskaper i realiteten kan operere uten risiko for å bli straffet?

I panelet møter du

  • Paul Leighton, forfatter av boken «The Rich Get Richer and the Poor Get Prison».
  • David Whyte, forfatter av boken «The Corporate Criminal».
  • Jonas Bals, LO-rådgiver.
  • Ingvild Sandhaug, jurist med mastergrad om korrupsjon
  • Kristine-Petrine Olthuis, JussBuss
  • Sigrun Aasland, fungerende leder i Tankesmien Agenda.

Back To Top