Bokslipp: Frihetskampen i Islam


Velkommen til bokslipp og debatt i Salongen på Vega Scene, tirsdag 24. september kl. 1730.

Hvem er de sekulære muslimene? Hva er deres kampsaker, og hvordan kjemper de for å realisere dem? Kan islam og moderniteten forenes? Hva kan islam lære av kristendommen og av egen historie? 

Progressive muslimske tenkere og sekulære muslimer befinner seg i dag i frontlinjen i denne viktige ideologiske kampen. De ofrer alt for å fremme kritisk tenkning og individuell frihet, og er det liberale demokratiets fremste allierte i kampen mot fundamentalistiske krefter.

Sylo Taraku har muslimsk bakgrunn fra Kosovo og har i flere år vært en del av det sekulære muslimske miljøet i Norge. Han viser hvordan progressive muslimer prøver å bygge bro mellom islam og opplysning, mellom fortid og fremtid. Frihetskampen i islam utfordrer fordommene mot muslimer – og skaper samtidig håp om at endring er mulig.

- Sylo Taraku, rådgiver i Agenda og forfatter av bøkene Frihetskampen i islam, Balkaniseringen av Europa og Innvandringsrealisme 
- Laial Janet Ayoub, samfunnsdebattant
- Lars Gule, førsteamanuensis ved OsloMet 
- Shoaib Sultan, rådgiver i Antirasistisk senter 
- Tone Foss Aspevoll, Agenda Rådgivning (intervjuer) 

Velkommen til bokslipp og debatt i Salongen på Vega Scene, tirsdag 24. september kl. 1730. 


Back To Top