Boklansering: "Giftpillen" av Øyvind Strømmen


Velkommen til lansering av Øyvind Strømmens bok «Giftpillen. Konspirasjonsteorier og deres ødeleggende kraft» i samarbeid med Res Publica.


Konspirasjonsteorier kan være fascinerende og tidvis lattervekkende. Men de er ikke festlige. De er farlige. I «Giftpillen» viser Øyvind Strømmen hvordan de ødelegger sosiale relasjoner, huler ut samfunnskritikken og erstatter den med blinde fiendebilder. De tar oppmerksomheten vekk fra viktige debatter om virkelige problemer, fører til at politisk engasjement kveles i avmaktsfølelse og forvandler frustrasjon over samfunnsutviklingen til hat og ekstremisme. I siste instans truer de demokratiet.


Til boklanseringen kommer:

- Forfatter Øyvind Strømmen
- Jette Christensen, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
- Cathrine Moe Thorleifsson, forsker ved C-REX senter for ekstremismeforskning, Universitetet i Oslo.
Samtalen ledes av Sylo Taraku, rådgiver i Tankesmien Agenda.

Det er mulig å delta fysisk på Kulturhuset, men arrangementet blir også strømmet digitalt.


Back To Top