Boklansering - Det norske hjem


Bolipolitikken i Norge sørger for at vanlige folk holdes utenfor boligmarkedet. Bli med på lansering og panelsamtale om den nye boken "Det norske hjem".

Etter krigen var hjemmet vårt ansett som et velferdsgode på lik linje med helse og utdanning. I dag kan spekulanter og vanlige huseiere tjene store summer på kort tid. Boligformuen er svært ujevnt fordelt og politikken viderefører økonomisk ulikhet. Resultatet av de høye prisene er også at nordmenn har et høyt gjeldsnivå, noe som er farlig for den finansielle stabiliteten i Norge. 

I boken «Det norske hjem» viser forfatter Hannah Gitmark hvem som har vunnet og hvem som har tapt på utviklingen. Når markedene ikke fungerer til det beste for samfunnet, trengs politiske tiltak. En rettferdig og bærekraftig boligpolitikk krever at man gjør noe både med skattepolitikken og boligbyggingen - og at man våger å tenke nytt. 

24. august inviterer vi og Res Publica til boklansering og panelsamtale på Dattera til Hagen. Arrangementet vil være åpent for fysisk oppmøte forutsatt påmelding via forutsatt påmelding via denne linken.

I panelet møter du: 

Forfatter og fagsjef i Tankesmien Agenda, Hannah Gitmark 
Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Marianne Marthinsen 
Stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Nordby Lunde
Bolighistoriker og forsker Jardar Sørvoll  

Av smittevernhensyn må alle deltakere være påmeldt via Ticketco-skjemaet. Det er også begrenset kapasitet og følger de til enhver tid gjeldende smittevernreglene. 

Back To Top