Algoritmenes skjulte makt


Universitetet i Oslo (UiO) og Tankesmien Agenda inviterer til foredrag med teknososiologen Zeynep Tufekci.


PÅMELDING VIA UNIVERSITETET I OSLO SITT REGISTRERINGSSKJEMA

Med YouTube og Facebook er oppmerksomheten vår blitt en vare som kjøpes og selges. Algoritmene er konstruert for at vi skal bli hektet, og for å holde på interessen vår, presenteres vi for stadig mer ekstremt innhold. Ifølge tekno-sosiolog Zeynep Tufekci bygger vi faktisk sakte, men sikkert et framtidig AI-drevet dystopia, hvis vi lar teknologien ta makten over oss i stedet for motsatt.

Zeynep Tufekci er en internasjonal anerkjent ekspert på maktstrukturer i endring i teknologigigantenes verden. Hun er en tidligere dataprogrammerer som i dag forsker på hvordan vi bruker store data og algoritmer til å ta avgjørelser, og de mange etiske dilemmaene vi må ta stilling til i vår nye digitale verden.

Du møter:
Zeynep Tufekci, Associate Professor ved the school of Information and Library Science, og Adjunct Professor på the Department of Sociology på University of North Carolina, Chapel Hill.
Petter Bae Brandtzæg, forskningsleder ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitet i Oslo, sjefforsker i SINTEF Digital
Bente Kalsnes
, medieforsker og førsteamanuensis i kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania
Trygve Svensson
, leder i Tankesmien Agenda 

Vi spør: Bidrar techgigantenes algoritmer til radikalisering? Hvordan bruker opprørsgrupper, stater og selskaper kunstig intelligens for å fremme sine mål? Har vi egentlig kontroll på hvilke persondata som brukes til såkalt maskinlæring? Bør tech-selskaper i det hele tatt få lov til å samle inn så mye data? Hva skjer hvis myndigheter en gang tar kontroll over den digitale infrastrukturen?

I tillegg til sin stilling ved UNC Chapel Hill er Tufekci også tilknyttet ved The Berkman Klein Center for Internet and Society ved Harvard University. Hun er fast spaltist i The New York Times, har opptrådt flere ganger på TED, og omtales regelmessig av medier som CNN, Wired, VOX, Forbes, Slate, NYT og PBS. I 2017 gav hun ut boken Twitter og Tear Gas: The Power and Fragility of networked protests på Yale University Press.

Back To Top