Agendamorgen: Klassetilhørighet og ulikhet


Velkommen til Agendamorgen, i samarbeid med Universitetet i Oslo og tenketanken Katalys, fredag 6. september, kl. 0800 – 0900 (frokost serveres fra kl. 0730), i hovedrommet på Kulturhuset.
De økonomiske forskjellene i Norge er større enn de fleste tror, likevel snakker vi sjelden om klasse. De som har aller minst står utenfor arbeidslivet eller i mindre trygge og dårlig betalte jobber. Det er sammenhenger mellom helse, utdanning, levetid og økonomi. Et økende antall familier lever i fattigdom, men hva vet vi egentlig om fattigdom i Norge?

I Sverige har nylig et større tverrfaglig forskningsprosjekt bragt frem ny kunnskap om klassetilhørighet, identitet og økonomi. Daniel Suhonen fra Katalys forteller om prosjektet.

Vi spør: Hva er de norske klassene? Hvordan ser det ut i Sverige, og hva har svenskene gjort? Burde vi gjøre det samme i Norge? 

Du møter: 
- Daniel Suhonen, leder i den svenske tenktanken Katalys 
- Jørn Ljunggren, postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
- Sigrun Aasland, forfatter av boken Det trengs en landsby, og fagsjef i Tankesmien Agenda (ordstyrer) 
- Anita Johansen, leder i Arbeidsmandsforbundet
- Ingvild Stjernen Tisløv, spesialist klinisk samfunnspsykologi 
- Ellen Bachmann, virksomhetsleder at Batteriet, Kirkens Bymisjon Oslo 

Velkommen til Agendamorgen, i samarbeid med Universitetet i Oslo og tenketanken Katalys, fredag 6. september, kl. 0800 – 0900 (frokost serveres fra kl. 0730), i hovedrommet på Kulturhuset.
Back To Top