Agendamorgen 6/11 - har vi lik rett til utdanning?


Velkommen til frokostmøte i regi av Tankesmien Agenda og Norsk Studentorganisasjon, onsdag 6. november

Like muligheter til utdanning har vært grunnleggende for det norske utdanningssystemet siden krigen. Men selv om det er større bredde i hvem som blir studenter i Norden enn ellers i verden, er det fremdeles slik at foreldrene dine har mye å si for hvilken utdanning du tar – også i Norge.   

Hva gjør vi med det? Hvordan begrenser vi sosialt betingede kostnader både blant de som tar grunnutdanning og etter- og videreutdanning? Hvordan sørger vi for at de som skal jobbe i framtidas næringsliv får den utdanningen de trenger?   

Du møter: 

- Torstein Tvedt Solberg, medlem av Utdannings- og forskningskomiteen for Arbeiderpartiet 

- Liv Sannnes, nestleder i samfunnspolitisk avdeling, LO   

- Ingvild Reymert, forsker III ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU

- Axel Fjeldavli, rådgiver i Agenda

- Sigrun Aasland, fagsjef i Agenda (ordstyrer) 

* flere navn kommer. 

Velkommen til frokostmøte i regi av Tankesmien Agenda og Norsk Studentorganisasjon, onsdag 6. november kl. 0800 – 0900 på Kulturhuset. Frokost serveres fra kl. 0730.

Back To Top