Norsk næringslivsbistand – virker det?

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo
Dato: 28. november 2018

Stadig mer internasjonal og norsk bistand brukes på næringsutvikling og privat sektor-samarbeid i utviklingsland. Næringsutvikling er en hovedsatsning for regjeringen. Det sies gjerne at privat næringsliv er nøkkelen til å nå FNs bærekraftsmål, og at flere jobber i privat næringsliv må skapes for at innbyggerne der skal arbeide seg ut av fattigdom.

Norfund bidrar med mange viktige investeringer som kan skape vekst og arbeidsplasser i utviklingsland. Men Norfund står også i en vanskelig spagat, mellom å finne lønnsomme investeringer som gir avkastning, og å bidra til å redusere fattigdom og skape utvikling som gavner hele samfunnet.

Vi spør: Er dette god bistand? Hva er mulighetene, utfordringene og dilemmaene? Kan norsk næringsliv bidra på en god måte, eller bør man heller støtte lokalt næringsliv? Hva må vi forvente av standarder og retningslinjer?

I panelet:

  • Tellef Thorleifsson, direktør for Norfund
  • Benedicte Bull, professor med Latin-Amerika som spesialområde, Senter for Utvikling og Miljø (SUM), Universitetet i Oslo
  • Jon Vea, rådgiver i NHO og tidligere norsk diplomat
  • Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender
  • Catharina Bu, internasjonal rådgiver i Tankesmien Agenda (ordstyrer)

 

Velkommen til frokostmøte om norsk næringslivsbistand, i regi av Tankesmien Agenda og Gates Foundation, onsdag 28. November kl. 08:00 – 09:00, på Kulturhuset i Oslo.