Menneskerettighetene: 70 år på 70 minutter

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo
Dato: 6. desember 2018

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter – det vedtok et samlet verdenssamfunn i 1948. Det har aldri vært, og er fortsatt ikke noen selvfølge at det er slik i praksis. 70 år senere er menneskerettighetene under angrep. Også i Norge tar sentrale politikere til orde for at de må settes til side eller endres.

Hva har menneskerettighetene faktisk betydd, og hva skal de bety i framtida? Hva er truslene mot vårt viktigste felles verdidokument? Passet menneskerettighetene best i en svunnen tid, eller er de tvert i mot viktigere enn noen gang?

Vi har invitert Norges fremste eksperter for å se på hva som har skjedd og hva som trengs.

Du møter:

– Bernt Hagtvet, professor på Bjørknes Høyskole
– Sofie Høgestøl, forsker og stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo
– Bjørn Engesland, generalsekretær i Helsingforskomiteen
– Kaia Storvik, nestleder i Tankesmien Agenda (ordstyrer)

Velkommen til samtale om menneskerettigheter, i regi av Tankesmien Agenda og Helsingforskomiteen, torsdag 6. desember kl. 1730.