Hvordan skal vi bekjempe korrupsjon og menneskerettighetsbrudd?

Sted: Salongen, Vega Scene (Hausmanns gate 30, 0182 Oslo)
Dato: 28. mai 2019

Add event to calendar

 

 

EU og Norge er blant flere land som for tiden utreder “Magnitskij-sanksjoner” – målrettede sanksjoner som nekter innreise og fryser eiendeler til tjenestemenn som begår storskala korrupsjon eller grove menneskerettighetsbrudd (see the event description in English below)

Tirsdag 28. mai 1700 på Vega Scene, Tankesmien Agenda, Den norske Helsingforskomité og Oslo Freedom Forum inviterer deg til å møte sentrale internasjonale aktører i arbeidet mot korrupsjon og menneskerettighetsbrudd. Blant dem er Bill Browder, som har vitnet i USAs Kongress flere ganger, og bidratt til å få igjennom Magnitskij-lovene i USA, Canada og Storbritannia.

Bill Browder, Medstifter av Hermitage Capital Management og leder av Magnitskij-kampanjen,
Kyle Parker, Stabssjef i Den amerikanske kongressens kommisjon for sikkerhet og samarbeid i Europa
Vladimir Kara-Murza, Viseformann for Open Russia og russisk opposisjonspolitiker
Rebecca Vincent, britisk direktør for Reporters Without Borders

På arrangementet, som blir ledet av Gunnar M. Ekeløve-Slydal, vil vi ta opp sentrale spørsmål som: Hvordan virker disse sanksjonene? Er de anti-russiske? Gjør de forholdene mellom statene verre? Har USA og de canadiske Magnitsky-sanksjonene gjort en forskjell for menneskerettighetene? Skal Norge gå sammen med EU eller en gruppe likesinnede land for å etablere slike sanksjoner? Hvordan hindrer vi at slike sanksjoner blir politiserte?


Magnitsky Sanctions – the fight against corruption and human rights violations

The EU and Norway are among several countries currently working to establish “Magnitsky sanctions” – targeted sanctions denying entry and freezing assets of highly corrupt officials and officials that commit gross human rights violations.

On Tuesday May 28th, 1700 at Vega Scene, Tankesmien Agenda, The Norwegian Helsinki Committee and Oslo Freedom Forum invite you to meet several international key players in the work to combat corruption and human rights violations. Among them are Bill Browder, who has testified in front of the U.S. Congress several times and helped push through the Magnitsky Act in the United States, Canada, and the UK.

Bill Browder, Co-founder of Hermitage Capital Management and leader of the Magnitsky Campaign,
Kyle Parker, Chief of Staff at U.S. Commission on Security and Cooperation in Europe
Vladimir Kara-Murza, Vice Chairman of Open Russia and a Russian opposition politician
Rebecca Vincent, UK Bureau Director for Reporters Without Borders

The event, which will be moderated by Gunnar M. Ekelove-Slydal, Deputy Secretary General of the Norwegian Helsinki Committee, will address several key questions on the topic: How does these sanctions work? Are they anti-Russian? Do they make relations between states worse? Have the U.S. and the Canadian Magnitsky sanctions made a difference for human rights? Should Norway join forces with the EU or with a group of like-minded countries in establishing such sanctions? How do prevent such sanctions from becoming overly politicised?