Hvilket ansvar har Norge for norske IS-medlemmer?

Sted: Bruket, Schweigaards gate 34 C
Dato: 11. april, kl. 17.00-19.00

 

Hvordan skal norske IS-terrorister straffes? Og hvilket ansvar har Norge for norske IS-medlemmer og deres barn?

Terrororgansisasjonen IS har nå mistet sine siste territorier. IS-medlemmene har stått bak eller medvirket til grusomme forbrytelser og overgrep mot menneskeheten gjennom flere år. Det internasjonale samfunnet har et ansvar for å sørge for at internasjonale forbrytelser straffes, men hvor skal et eventuelt rettsoppgjør finne sted? Og hvem skal være ansvarlig for det?
 
Panel 1: Hvor og når skal norske IS-medlemmer straffes?
 
– Sylo Taraku, rådgiver i Tankesmien Agenda
– Sofie Høgestøl, Redaktør bak boken «fremmedkrigerne» og universitetslektor ved Det juridiske fakultet UiO
– Thomas Hegghammer, seniorforsker, C-REX, UIO
– Elizabeth Baumann, dommer i Borgarting lagmannsrett og leder for Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg
Moderator: Yvonne Fondenes, Nyhetsanker i TV 2
 
Panel 2: Hvilket ansvar har Norge for å hente norske fremmedkrigere, IS-kvinner og deres barn til Norge?
 
– Eirik Veum, journalist i NRK
– Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna
– Terje Einarsen, professor ved UiB
– Moderator: Constance Holm, nestleder i ICJs utvalg
 
Også flere norske kvinner sluttet seg til IS. Hvordan skal vi forholde oss til disse kvinnene som har medvirket til IS sine forbrytelser? Har Norge noen forpliktelse til aktivt å hjelpe norske fremmedkrigere, IS-kvinner og deres norske barn, tilbake til Norge? Norge forventer at andre land skal ta imot borgere som ikke har krav på opphold her i landet – også kriminelle borgere. Bør vi som nasjon ta det ansvaret vi forventer at andre nasjoner tar?
 
Vel møtt til debatt i regi av Tankesmien Agenda og ICJs fagutvalg for flyktning- og humanitærrett, 11. april, kl. 17.00-19.00 på Bruket i Schweigaards gate 34 C.