Frokostmøte på kvinnedagen: Metoo for alle?

Sted: Nationaltheatret
Dato: 8. mars, kl. 08.00-09.00

Er Metoo først og fremst en bevegelse for eliten, eller har den potensialet til å skape endring for kvinner i alle samfunnslag?

Til nå har kampanjen i stor grad blitt frontet av kvinner på toppen av samfunns – og kulturlivet. Metoo-bevegelsen begynte som en offentlig diskusjon blant skuespiller-eliten i Hollywood, men bevegelsen har i løpet av kort tid bredt om seg i omtrent hele den vestlige verden.

Opplever kvinnene «på gølvet» at #Metoo kan skape endring også for dem, eller er bevegelsen i for stor grad forbeholdt dem med makt og mulighet til å ytre seg? Hvordan kan en samfunnsendrende bevegelse som Metoo skape endring på tvers av klasser, yrker og livsituasjon?

Fafo har gjort flere undersøkelser innen de fleste yrkesgrupper om trakassering i kjølevannet av Metoo? Har kampanjen hjulpet? Hvor står vi i dag?

Du møter:

Madeleine Schultz, journalist i Agenda Magasin og medforfatter av boken F-ordet, 155 grunner til å være feminist.
Mona Bråten, forsker ved Fafo og forfatter av rapporter om Metoo i både teater, utelivsbransjen og andre yrkesgrupper
Trine Wiggen, skuespiller på Nationaltheatret
Felicia McGill Cephas, renholder og tillitsvalgt i Norsk Arbeidsmandsforbund
Anette Trettebergstuen, politiker, sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre
Kaia Storvik: Nestleder i Agenda og ordstyrer
Frokostmøtet er et samarbeid mellom Agenda og Nationaltheatret, og er knyttet til årsprosjekt M:AKT – fortellinger om kjønn og makt i etterdønningene av Metoo. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen i regi av Nationaltheatret.

Frokosten finner sted i Publikumsfoajeen på Nationaltheatret. 08.00, med gratis frokost fra kl. 07.40. Åpent for alle.

Meld deg på arrangementet