Foredrag i aulaen ved Yascha Mounk: Demokratisk forvitring?

Sted: Universitetets Aula, Oslo
Dato: 15. november, kl. 09.00-10.30

STREAMING-LENKE

 

Universitetet i Oslo og Tankesmien Agenda arrangerer foredrag ved Yascha Mounk i Universitetets Aula fra kl 09.00–10.30, torsdag 15. november.

«Hvis vi taper de neste avgjørende slagene kan det hende vi taper hele kampen», skriver Harvard-forsker Yascha Mounk i sin siste bok People vs. Democracy – Why Our Freedom is in Danger and How to Save it. Han er en av verdens ledende eksperter på liberale demokratier i krise og fremveksten av populisme.

Harvard-forskeren har gjennom mange år forsket på holdninger til demokrati. Ifølge Mounk ser vi en økning av såkalte «illiberale demokratier». Endringene skjer ikke som følge av kupp over natten, men gradvis. Demokratiske valgte regjeringer bruker sin makt på å undergrave de samme institusjoner og rettigheter som bidro til å gi dem makten.

Ifølge analyseorganisasjonen Freedom House utviklet hele 71 land seg i 2017 i en mer udemokratisk retning. Det er 12. året på rad at et flertall av land på verdensbasis beveger seg i negativ retning.

Det er ikke bare i USA Mounk ser en slik utvikling. Også i Europa finnes et lignende bilde. For 20 år siden oppga én sjettedel av briter og en fjerdedel av tyskere at de ønsket «strongman-lederskap», fremfor noen som tar hensyn til parlament og demokratiske valg. I dag er denne andelen henholdsvis én av tre og én av to.

Hvor bekymret bør vi være for en slik demokratisk forvitring? Hvor utbredt er den, og er det relevant i en norsk kontekst? Hva er løsningene på en slik utfordring?

Meld deg på arrangementet