Et oppgjør med myten om det egoistiske mennesket

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo
Dato: 5. november 2018

Velkommen til boklansering av Homo solidaricus  – Et oppgjør med myten om det egoistiske mennesket, i regi av forlaget Res Publica og Tankesmien Agenda.

Ny innsikt fra biologi, adferdsvitenskap og økonomi har de siste 50 år snudd opp ned på gamle forestillinger om mennesket. Særlig forestillingen om Homo Economicus – ideen om at vi alle har snever egeninteresse som mål i alt vi gjør – har fått hard medfart.

I denne boka løfter Wegard Harsvik og Ingvar Skjerve fram motsatsen, Homo Solidaricus.

Boka tar et oppgjør med tenkingen om at egoisme og egen vinning må være det rådende. Den setter sammen ny kunnskap som viser at samarbeid er grunnleggende egenskaper hos oss som art.

Forfatterne viser hvordan dette også må få konsekvenser for hvordan vi diskuterer politikk og skaper gode samfunn. Solidaritet og fellesskap er ikke en kamp mot menneskenaturen. Det er dypt forankret i oss.

Du møter:

  • Karine Nyborg, professor i økonomi, Universitetet i Oslo
  • Ebba Boye, leder for Rethinking Economics Norge
  • Wegard Harsvik, leder for samfunnskontakt, LO
  • Ingvar Skjerve, rådgiver i Seksjon Helse og Sosial hos Fagforbundet
  • Kyrre Kausrud, biolog, med doktorgrad i evolusjonær økologi fra Universitetet i Oslo, Senter for Evolusjonær og Økologisk Syntese (CEES).

Kaia Storvik, nestleder i Tankesmien Agenda, er ordstyrer.

Velkommen til boklansering på Kulturhuset, mandag 5. november kl. 1730 – 1845.