Bistand i en ny tid – Hva bør Norge prioritere i bistandspolitikken?

Sted: Nobels Fredssenter
Dato: 22. mai, klokken 08:00 – 09:00. Frokost serveres fra 07:30.

Verden er i stadig endring, og endringer skjer raskere enn før. På mange måter har verden også blitt mindre og den har blitt multipolar. Det gir ikke lenger mening å dele verden inn i nord og sør, utviklet- og utviklingsland.

Flere av de største utfordringene vi står overfor er globale og må løses i fellesskap. Klimaendringene og hvordan de påvirker mennesker, miljø og samfunn er utvilsomt den aller største. Andre er ekstrem fattigdom, ulikhet, krig, konflikt og migrasjon.

I 2018 var den totale offisielle bistanden fra medlemmene i OECDs utviklingshjelpskomité (DAC) på 153 milliarder dollar. Selv om bistanden over tid har økt, er det få av de rike landene som innfrir sin forpliktelse om å gi 0,7 prosent av Brutto Nasjonalinntekt (BNI) i bistand. Bistanden har også endret karakter. For det første brukes bistand på stadig flere ulike formål som ikke nødvendigvis kommer de fattigste i verden til gode. Det er også et økt press fra myndigheter, opposisjonspolitikere eller andre i de rike landene til å bruke bistanden for å fremme egne politiske, økonomiske eller militære interesser. I tillegg har tradisjonelle bistandsgivere fått økt «konkurranse» fra nye land og aktører, særlig Kina.

Du møter: 

Dag Inge Ulstein, Utviklingsminister, KrF
Benedicte Bull,  Professor, Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo
Øyvind Eggen, Generalsekretær, Regnskogsfondet
Catharina Bu, Internasjonal Rådgiver, Tankesmien Agenda

Ordstyrer: Sigrun Aasland, Fagsjef, Tankesmien Agenda

Spørsmål som drøftes i notatet og som vil diskuteres på møtet er: Hvilken rolle og merverdi har norsk bistand i å bidra til å løse bærekraftsmålene og verdens fattigdomsproblem? Hva er «moderne» bistand? Hva er det som fungerer best og hva bør vi derfor gjøre mer av? Hvordan organiserer vi best forvaltningen av norsk bistand?

    Vi gir ikke ut e-postadressen din til andre tredjeparter, eller bruker den til formål du ikke har samtykket til. I nyhetsbrev du får av oss er det lenker for å melde deg av nyhetsbrevet og til personopplysninger. Du kan få innsyn i hvilke data som er registrert, og kan selv selv å fjerne eller oppdatere opplysningene. E-postadressen din lagres inntil du selv velger å fjerne dataene. Du kan lese mer om hvordan Agenda behandler personvernopplysninger her: https://tankesmienagenda.no/personvern/