Agendamorgen: Samvirker – en framtidsrettet forretningmodell

Sted: Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6
Dato: 16.01.19, kl. 08.00-09.00

Delingsøkonomi, nye omsorgsbehov og klimakrise: Kan samvirket igjen bli en innovativ forretningsmodell? Hva skal til for at flere velger samvirket?

MELD DEG PÅ HER: https://no.surveymonkey.com/r/5QNFHJS

I Norge har vi lange tradisjoner for å bygge samfunnet nedenfra. Gjennom selvorganisering bidro samvirkene til å løse viktige samfunnsoppgaver. Hvilke muligheter gir samvirkeformen i en ny tid? Er rammebetingelsene gode nok?

Du møter:
– Inger Solberg, Innovasjon Norge, leder for divisjon Bærekraft Norge
– Kåre Hagen, leder ved senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Oslo Met
– Ylva Lindberg, Quartz bedriftsrådgivning
– Ingulf Galåen, Gründer Røros mat
– Trine Dreyer, Design- og utviklingssjef ved Aurora verksted
– Håvard Haugrud, Hamar Game Collective SA
– Camilla Marie Skogen, Leder for medlem og egenart Coop SA
– Morten Munch-Olsen, direktør i Bilkollektivet SA

Møteleder Hilde Nagell, rådgiver i Tankesmien Agenda

Det er behov for nye eierformer, spesielt i en tilpasning til delings- og plattformøkonomi, krav til bærekraft, og en aldrende befolkning med nye helse- og omsorgsbehov.

Vel møtt til Agendamorgen, onsdag 16. januar kl. 0800 – 0930, på Kulturhuset i Oslo, frokost serveres fra kl. 07.30. Møtet arrangeres i samarbeid med Norsk Landbrukssamvirke.