Agendakveld – Næringspolitikk og verdiskaping i hele landet

Sted: Litteraturhuset i Bergen
Dato: 13.11.18 kl. 17.30–18.30

Liv og næring i hele landet er ikke romantikk, det er lurt. Sterke regioner utenfor Oslo er viktig for demokrati, tillit, sosial mobilitet, ressursutnyttelse og verdiskapning. En av det store fordelene med oljeeventyret har vært mange arbeidsplasser og at arbeidsplassene har ligget i flere deler av landet.

Hva skal til dersom vi ønsker spredt verdiskaping også i framtida? Vi vet at ny teknologi gjør det mulig å jobbe overalt, men trenden er likevel sterk sentralisering. Må næringslivet og folk der ute løse dette selv? Har de verktøyene de trenger eller må politikken mer på banen?

Du møter:
– Dag Inge Ulstein, byråd KRF
– Roar Abrahamsen, leder i Fellesforbundet
– Trygve Svensson, leder i Agenda
– Torfinn Harding, førsteamanuensis i økonomi ved NHH
+ flere kommer

Tankesmien Agenda inviterer til debatt på Litteraturhuset i Bergen 13. november kl. 17.30-18.30.